هدف مشاوره قبل از ازدواج

هدف مشاوره قبل از ازدواج:هدف از مشاوره قبل از ازدواج در واقع این می باشد .

که این شخص اول به خودش و بعد به طرف مقابل خود بشناسانیم.

شخصی که ابراز پایینی نسبت به هیجان دارد .

و  ابراز کردن احساسات کنترل نشده ای را در خود دارد.

در خانواده و  در ارتباط با خود دارای مشکلات فراوانی می باشد.

هدف مشاوره قبل از ازدواج

هدف مرکز مشاوره ازدواج

 • مرکز مشاوره ازدواج به اشخاص این هشدار را می‌دهند .
 • که اگر با این موقعیت وارد یک ارتباط شوند .
 • به صورت قطعی دو ماه دیگر دوباره این اشخاص به مشاوره رجوع کرده است.
 • و دارای استرس های فراوان خواهند شد.

 

روش کار  مشاوره قبل از ازدواج

 • مشاوره تست هایی را در اختیار زوجین قرار می‌دهد.
 • تا فرصتی برای شناخته شدن در دو طرف ایجاد شود .
 • بعد راه حل هایی برای اصلاح شدن ویژگی های شخصی به فرد ارائه خواهد شد.
 • و این توانایی‌ها در جلسه های آموزشی ارائه می گردد.
 • و در شخص انگیزه ای را به وجود می آورد .
 • که بخواهد خود و همینطور رابطه را به اصلاح کردن بپردازد .
 • تا بتواند کنترل هیجان خود را کسب کند. 

•اینکه به چه صورت خودآگاهی هیجانی را دارا باشیم به شخص  یاری می دهد .

تا بتواند در شرایط های مشکل  بدون این که قصد توهین کردن یا سوء تفاهم .

و همینطور جسارتی برای شخص مقابل به وجود آورد حرفش را بازگو کند.

در رابطه با این موضوع می توانید در سایت ازدواج مقاله های بیشتر را مطالعه کنید

ویژگی جلسات مشاوره قبل از ازدواج

طرفین با گذراندن جلسه‌های معالجه و مشاوره وارد گفت و گو های جدی با یکدیگر خواهند شد.

و فقط از شخص می‌خواهیم که  خارج از جلسه مشاره در رابطه با مسئله و موضوع گفت و گویی نداشته باشد .

تا هنگامی که آنها توانایی های ضروری را  کسب کنند.

همچنین تکلیف هایی را در مشاوره در اختیار زوجین قرار می دهند .

تا بتوانند آنها را در منزل انجام دهند و این تکلیف موجب می‌شود.

تا  زوجین بتوانند نقاط ضعف و همینطور قوت خود را به دست آورند.

 

در این رابطه بخوانید :

مشاوره قبل از ازدواج رایگان

مشاور قبل از ازدواج آنلاین

مشاور قبل ازدواج

 

منبع:کانون مشاوران ایران