پرسشنامه خودکارآمدی

پرسشنامه خودکارآمدی:مفهوم خود کار آمدی بر تحقیق طولانی و نظریه‌پردازی در رابطه با ارزش انتظار های مردم .

مبنی بر اینکه آنها می‌توانند با شرایط های دشوار به کنار آمدن بپردازند مبتنی می باشد.

و اکثر دانش ما در مورد رویکرد و رشد خودکارآمدی می‌باشد .

پرسشنامه خودکارآمدی

پرسشنامه خودکارآمدی

 • خودکارآمدی تاثیر پر اهمیتی بر شناخت ها.
 • و همینطور انگیزش و حالت فردی دارا می باشد.
 • خودکارآمدی به اشخاص الهام خواهد بخشید .
 • که هدف های معنادار را به تنظیم کردن بپردازند .
 • و به آنها دست پیدا کند و اشخاصی که خود را خود کارآمد می‌دانند .
 • هدف هایی را در زندگی خود تعیین می‌کنند
 • که می دانند با برنامه‌ریزی کردن می توانند .
 • به مشکل گشایی و همینطور به دست آوردنتوانایی های ضروری.
 • و احتمال دست پیدا کردن به آنها بپردازند.

مطالب و مقالات سایت “مشاوره ازدواج” توسط تیم تخصصی مشاوران و روانشناسان تهیه و پشتیبانی شده است.

 

کنار آمدن با شرایط دشوار

انگیزش:  خودکارآمدی ،پافشاری و همینطور پشتکار را القا خواهد کرد.

اشخاصی که احساس خودکارآمدی دارا می باشند بعد از شکست خوردن به راحتی تسلیم نخواهند شد .

و آنها روش های انتخابی دیگری را برای به دست آوردن هدف های خود جست و جو خواهند کرد.

خلق:

 • از آنجایی که اشخاص با خودکارآمدی بالا به توانایی های مقابل  خود اعتماد دارند .
 • کمتر در مقابل چالش های زندگی با اضطراب و همینطور افسردگی مواجه می شوند.
 •  افراد با دارا بودن خودکارآمدی بالا از مهارت ها و محدودیت های خود آگاه می شوند .

و آنها هدف های واقع گرایانه ای را برای خود در نظر خواهند گرفت و انتظارهای معقولی را دارا می باشند.

و آنان از فایده های استفاده کردن از کنار آمدن متمرکز بر مسئله ها در برابر با کنارآمدن متمرکز بر هیجان آگاه می باشند .

و به همین خاطر می باشد که به مهارت ها و توانایی های کنار آمدن خود اعتقاد و ایمان دارند.

و از چالش‌هایی که مشکل ساز می باشد دوری نمی کنند و بلکه می دانند که می توانند بر آنها مسلط شوند.

و همینطور این را می‌دانند که به چه صورت نیاز های غیرمنطقی را به  تشخیص دادن بپردازند .

که اگر این نیازها به صورت سرسختانه دنبال بشوند محکوم به یاس و ناامیدی می باشد.

بُعد های خودکارآمدی شامل اندازه و همین‌طور قدرت و تعمیم می باشد.

 اندازه ی خودکارآمدی

اندازه خودکارآمدی به دشواری چالش‌هایی اشاره دارد که فرد مایل می باشد.

با آنها مبارزه کند به طور مثال بعضی از اشخاص قبول می‌کنند که احتیاج دارند .

چیز تازه ای را به تجربه کردن بپردازند ولی هرگز به سمت  انجام دادن چنین چیزی نخواهند رفت.

و اطرافیان امکان دارد خطر با جرأت بودن فرزند های خود را قبول کنند .

ولی نه با دیگر بزرگسالان. خانم ها و یا آقا هایی امکان دارد .

 • در گفت و گو کردن با گروه کوچکی احساس اطمینان داشته باشند .
 • ولی در خطاب کردن در یک جمع بزرگ احساس اطمینان دارا نباشند.

 

قدرت خودکارآمدی

منظور از قدرت خود کارآمدی اعتقاد فرد به این می باشد که می تواند برخورد مورد نظر خود را به اجرا کردن بپردازد .

و میان تفکر شاید بتوانم آن را انجام بدهم و فکر  اینکه می دانم که می توانم آن را انجام دهم دارای فرق می باشد.

تعمیم خودکارآمدی  به گستره ای اشاره دارد که فرد می‌تواند در رابطه با مهارت های خود برای به اجرا درآوردن.

 • برخوردهای به خصوص در انواع وسیعی از شرایط ها احساس اطمینان داشته باشد.
 • و آن یک احساس توانایی برای جواب دادن به همه انواع شرایط ها با بهترین روش می باشد.
 • و بر طبق الگوی خودکارآمدی فردی که تمایل دارد با تلاش و کوشش به هدف خود دست پیدا کند.
 • و یا با چالش‌های زندگی مواجه شود.

باید دارای سه شرط باشد که شامل موارد زیر می باشد:

 • فردی اعتقاد داشته باشد که هدف بخصوص دست یافتنی میباشد .
 • و فرد باید بداند که اگر از روی اراده کوشش فراوانی را داشته باشد می تواند به هدفش دست پیدا کند.
 •  فردی اعتقاد را دارا باشد که دارای توانایی های ضروری برای دستیابی به هدفش می باشد.
 •  هدف آنقدر ارزش و اهمیت دارد که برایش سعی و کوشش انجام داد.

پردازش مهارت های شناختی

خود شناختی از راه پردازش کردن مهارت های شناختی و انگیزشی و همینطور عاطفی که عهده‌دار انتقال دادن دانش.

و مهارت ها به برخورد ماهرانه می‌باشند فعال خواهد شد.

و به طور خلاصه خودکارامدی به دارابودن توانایی‌ها و مهارت‌ها ربط پیدا نمی‌کند .

بلکه دارا بودن مهارت ها و انجام دادن کارها در شرایط های متعدد شغلی اشاره می‌کند.

و باور کارآمدی عامل پر اهمیت در نظام سازنده شایستگی انسان به حساب می‌آید .

و انجام دادن وظیفه ها توسط اشخاص متعدد یا مهارت های مشابه در شرایط های متفاوت .

به طور ضعیف و همین طور متوسط و یا قوی و یا توسط یک شخص در موقعیت متعدد به تحول های کارآمدی آنها وابسته می باشد.

پرسشنامه خودکارآمدی1

آموزش خود کارآمدی

توانایی ها و مهارت ها می توانند به راحتی تحت تأثیر خود کشی یا خود تردیدی قرار بگیرند .

و در نتیجه حتی اشخاص خیلی مستعد در موقعیتی که عقیده ضعیف نسبت به خود دارا باشند.

از مهارت‌های خود استفاده کمتری خواهند داشت .

و به همین خاطر احساس خودکارآمدی اشخاص را قادر خواهد کرد .

تا با استفاده کردن از مهارت ها و توانایی ها در برخورد کردن با موانع و کارهای فوق العاده ای انجام بدهند.

بنابراین خودکارآمدی درک شده عامل پر اهمیتی می باشد.

برای انجام دادن موفقیت آمیز رویکرد و توانایی های اساسی ضروری برای انجام دادن آن می باشد.

مشاوره قبل ازدواج به شما در رابطه با این موضوع کمک خواهد کرد

تاثیر مهارت های خودکارآمدی

رویکرد دارای تاثیر هم به دارا بودن مهارت ها و هم باور داشتن در مهارت انجام دادن آن مهارت ها احتیاج می باشد .

و کنترل کردن شرایط های دائم التغییر و همین طور غیرقابل پیش بینی کرده است.

و استرس زا مستلزم دارا بودن مهارت های جداگانه ای می باشد .

که مهارت های قبلی برای جواب دادن به تقاضاهای متعدد در شرایط های گوناگون باید غالباً به روش های تازه ساماندهی بشوند.

 

 

 

 • مشاوره حضوری و تلفنی و انجام جدیدترین تست های روانشناسی  توسط  متخصصین کانون مشاوران ایران .

با ما تماس بگیرید : ۲۲۳۵۴۲۸۲  – ۰۲۱    خط ویژه

منبع:مشاوره-ازواج.com


امتیاز پرسشنامه خودکارآمدی
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)