پیشنهاد دوستی که می تواند شامل دوستی دو فرد بالغ و هم جنس یا غیر هم جنس باشد و به پیشنهاد ازدواج نیز منجر شود.

یا نه در قالب یک دوستی باقی بماند.

در اغلب موارد برای ما تداعی گر دوستی و رابطه دختر و پسر است.

دانستنی های لازم در مورد پیشنهاد دوستی

معمولا هم تصور غالبی که از این جمله در ذهن ما پدیدار می گردد، پیشنهاد دوستی از سوی یک پسر به دختر است.

این پیشنهاد در هر فضای می تواند صورت بگیرد.

دانشگاه، محله، محیط کار، فامیل، و فضای مجازی که این روزها بیشتر از هر محیطی امکان آشنایی و چنین فضایی برای برقراری ارتباط و دوستی را برای هر سن و هر قشری فراهم نموده.

می توان گفت فضای مجازی به افراد خجالتی و کم رو که اعتماد به نفس لازم برای پیش قدم شدن و پیشنهاد دوستی را ندارند، امکان صحبت و بیان خواسته شان را می دهد.

بنابراین نسبت به گذشته که میانجی و واسطه ها در دوستی دو فرد نقش پر رنگ تری داشته، اکنون فضای مجازی چنین محیطی را فراهم نموده است.

البته فضای مجازی برای شخص دوم یعنی کسی که پیشنهادی را جهت دوستی دریافت کرده، امکان برخورد راحت تر را مهیا نموده،

در این مورد افرادی کم رو و نیز کسانی که توانایی نه گفتن را ندارند بهتر می توانند واکنش نشان دهند.

در کنار این مزایا، فضای مجازی دردسر های بسیاری نیز دارد.

امکان ارتباط مخفیانه، دوستی های متعدد، عدم تعهد و خیانت، وابستگی، امکان نشان دادن چهره ای غیر واقعی و آرمانی از خود و… از مشکلات فضای مجازی است.

پیشنهاد دوستی یا پیشنهاد ازدواج؟

اگرچه پیشنهاد دوستی می تواند به ازدواج نیز ختم گردد اما اصولا بین این دو تفاوت هایی وجود دارد.

برخلاف ازدواج که هدف ماندگاری ارتباط است، در پیشنهاد دوستی هدف ایجاد ارتباطی مدت دار و موقتی می باشد.

همچنین در پیشنهاد دوستی که هدف آن ازدواج نبوده، معمولا ملاک ها چندان سخت گیرانه و تا حدودی پایین تر از  معیارهای  پیشنهاد ازدواج است.

البته همچنان مفهوم پیشنهاد دوستی برای افراد معانی و تعابیر مختلفی دارد که این می تواند دردسر ساز باشد.

پیشنهاد دوستی برای عده ای به معنی پیشنهادی برای آشنایی و به قصد ازدواج بوده و برای عده ای دگیر خیر.

بنابراین پرسش مستقیم در خصوص هدف و معنی پیشنهاد دوستی ضروری است.

البته دختران می توانند پرسش خود را به گونه ای مطرح نمایند که باعث ایجاد سوء تفاهم و این حس که قصد القاء دیدگاه خود را دارند، نباشد.

مثلا می توانند بپرسند هدف شما از دوستی چیست؟ آیا می خواهی با هم دوست باشیم یا قصد دیگری از شناخت من داری؟

البته باید توجه داشت که ممکن است فرد صرفا برای مجاب کردن دیگری نسبت به پذیرش پیشنهادش قصد، خود را آشنایی و ازدواج عنوان کند.

در چنین شرایطی و در حین رابطه نیز از نوع برخورد، نوع درخواست ها، و سوال ها می توان به قصد واقعی فرد پی برد.

آن چه که مشکل ساز است، پذیرش و ادامه یک رابطه با هدف دوستی و سپس وابستگی عاطفی در این رابطه است.

بخصوص اگر رابطه با فردی باشد که بسیار پایین تر از ملاک های فرد برای ازدواج با او باشد.