چگونه به آشنایی اینترنتی برای ازدواج اعتماد کنیم؟

این روزها ازدواج اینترنتی به یکی از مباحث مورد علاقه ی برخی از جوانان تبدیل شده است که از این طریق شریک زندگی خود را می یابند.

چنین روندهایی تشکیل خانواده در ایران را با ابهاماتی روبرو کرده است.

نخست  آنکه خیلی ها با انگیزه دوست یابی وارد این سایت ها می شوند، اما پس از جدی شدن مباحث و اصرار یکی از طرفین به ازدواج، فرد برای تداوم رابطه حاضر به پذیرش آن شده در حالی که خود می داند که هیچ جدیتی در این موضوع ندارد.

نکته ی دوم آنکه خیلی ها پس از ناامیدی از پیدا کردن شریک مناسب زندگی شان با انگیزه و هدف مشخص به سایت های همسریابی مراجعه و سعی می کنند فرد مورد نظر خود را پیدا کنند.

ازدواج اینترنتی

در نگاه اول ممکن است اتکا به اینترنت و فضای مجازی آسان ترین راه همسریابی تلقی شود، اما واقیعت آن است که فضای نامطمئن مجازی نمی تواند ملاک دقیق و قابل اعتنایی برای یافتن شریک دائمی به حساب آید.

ارزیابی های اولیه نیز حاکی از ان است که بسیاری از افراد در مراحل اولیه به قصد دوست یابی به این کار مبادرت می کنند و به تدریج علائق ناشی از احساسات ناپایدار و تمایل به تداوم رابطه در نهایت موجب ازدواج آن ها می شود.

معایب ازدواج اینترنتی

یکی از معایبی که در این نوع ازدواج ها وجود دارد این است که در این نوع آشنایی ها برای ازدواج گزینش صحیح صورت نمی گیرد و جوانان بسیار شتاب زده و احساساتی برای این امر مهم تصمیم گیری می کنند.

از نظر صاحب نظران ازدواج های اینترنتی ازدواج های پایدار تلقی نمی شوند و مشکل اصلی این ازدواج ها نوع ارتباط آن هاست.

مهم ترین ویژگی فضای چت و اینترنت، مجازی بودن به جای واقیعت است.

این جابه جایی آن قدر ظریف اتفاق می افتد که افراد به سادگی دنیای خیال را با جهان واقیعت اشتباه می گیرند.

چگونه به آشنایی اینترنتی برای ازدواج اعتماد کنیم؟

حال با وجود تمامی این مشکلاتی که در ارتباطات اینترنتی وجود دارد، لازم است که این حقیقت را بپذیریم که این نوع آشنایی ها و این سبک ازدواج ها در سال های اخیر همه گیر شده و نمی توانیم به طور کل آن را منع کنیم یا سعی در انکار آن داشته باشیم.

در این مورد نیاز است که این مورد را بررسی کنیم که در صورت وجود اینگونه روابط در فضای مجازی و تصمیم گیری برای ازدواج چگونه به این نوع آشنایی ها اعتماد کنیم تا بتوانیم ازدواج موفقی داشته باشیم.