کسانی که خواهان ازدواج با دختران بزرگتر از خودشان هستند بخوانند

سال هاست که ازدواج در بین مردان و زنانی صورت می گیرد که اصولاً مردان از زنان کوچکتر بوده و گاهی این اختلاف سنی به بیش از ۲۰ سال می رسد که مشکلات خاص خود را دارد و مقالات و بحث های بسیاری در این زمینه شده است اما کسی درباره ازدواج هایی که در … ادامه خواندن کسانی که خواهان ازدواج با دختران بزرگتر از خودشان هستند بخوانند