خیانت مردان

۱۰ علامت خیانت در مردان

با عرض تاسف  پدیده زشت  خیانت در برخی از مردان دیده میشـود که در پایان موجبات تخریف روابط خـانـواده را فراهــم خواهـد کرد. در این قسمت به ۱۰ علامت خیانت در مردان اشاره می کنیم. این نشانه ها ممکن است شروع قصه ای ناراحت کننده  باشد پس سعی  کنید حـواس خود را بیشتر جمع کنید.

خیانت مردان

● افزایش ساعات کار بیرون از خانه

بیشترشدن مدت زمانی که بقول اوبه علت اضافه کاری یا جلسه سر کار هست یکی از نشانه های مهم است. این زمان  خوبی است برای وعده و قرارهای عاشقانه.

● تفکر زیاد و خیره شدن

جدیدا  زیاد توی فکر است، معمولا” به یک نقطه خیره میشود و در افکار خود غرق شده، آیا مشکل کاری دارد؟ با کـسی بحثش  شده؟ اگر نـه پـس از خـواب بیدار شوید با خود رو راست باشید .

● کم حرفی و سرد مزاجی

یکی از علائم این است که او دیگر در خانه حرف نمی زند و یا خیلی کم حرف شده است، با شما به سردی برخورد کرده و احساسات شما را بی  مفهوم می انگارد و دیگر حرفهای عاشقانه نمیزند.

● مخفی کردن موبایل و تلفنهایی بی جواب

موبایلش را هیچگاه از خودش جدا  نمیکند ، موقع  زنگ خوردن سریع  سراغش رفته و به آرامی صحبت می کند. تلفنهای مشکوک و مزاحم  خیلی افزایش پیدا کرده است.

● عدم تمایل به  همبستر شدن

در صورت وجود روابط پنهانی شـور و هـیجان همسر شما برای سکس از بین رفته و دیگر مانند گـذشـته تـمایـلی به داشـتن این روابط ندارد او سرد و بیتفاوت از کنار شما خواهد گذشت.

● اتهام به خیانت

از قدیم گفتن “دست پیش بگیر تا پس نیـفتـی” و “کافـر هـمـه را بـه کیش خود پندارد”. بله او شما را به خیانت متهم می کند و این  در حالی است که هیچ دلیل و مدرکی وجود  ندارد. زیرا خود چنین افکاری درسردارد اینگونه  تصور می کند  که شما نیز به دنبال انحراف و تقلب هستید.
بهتان زدن های بی جا، سوال پیج کردنهای پی در پی و بدون منطق می تواند نشانه مهمی برای خیانت در او باشد.

در این رابطه بخوانید :

۹ گام پس از خیانت همسر

علامت خیانت در زنان

مادرم به پدرم خیانت می کند

● جبهه گیری و نزاع

هنگامی که از او میپرسید “چرا دیر کردی؟” یا “چرا موبایلت خـامـوش بود؟” او با لحنی تیز و چهره ای سرخ شده شـروع بـه توجـیه شـما می کـند و با اظطراب  پاسخ سوال را می دهد. برای هر موضوع بی اهمیتی شروع به بهانه تراشی و جدال  می کند.
“آنکه از حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟” هر قدر جواب ها  با لحن آرامتر و منطقی تر بیان شوند، احساس درست  بودن آنها بیشتر تقویت خواهد شد و بالاعکس.

● احساس گناه و شرمساری زیاد

او بدلیل گناهی که در مورد شما دچار شده احسـاس گـناه و عذاب وجدان می کند بنابراین وقتی هدیه ای به او می دهید و یا کار غیر منتظره ای برایش انجام می دهید، صورتش  به هم ریخته و نشانه های  شرمندگی در صورتش  به وضوح به چشم می خورد.

● تغییر وجود وشکل ظاهری

نوع لباس پوشیدن او عوض می شود ، جملات تازه بیان می کند، رفتارهای مختلف از او سر می زند، ساعت خواب و بیداریش عوض می شود، غذاهای تازه  درخواست می کند. بـیـشتر حـمام مـی رود، مـوهای خـود را بـرخـلاف گـذشـتـه حـالـت داده و آغـشتـه بـه ژل می کند..
او می خواهد مطابق با میل دیگری رفتار کند، ظاهر خود را بیاراید، صحبت کند، غذا بخورد و …

● افزایش ناگهانی ساعت کاری در اینترنت

امروزه اینترنت ، و  اسلحه بسیار توانای آن یعنی “چت” وسیله ای خوب و امن برای جا بجا کردن حرفهای عاشقانه و الـبته درد دل های شبـانه بــرای عشـاق تازه بـهـم رسیده و یا نرسیده محسوب می گردد. گـذراندن سـاعتهای پی در پی شـوهرتان را در جـلـوی کامپیوتر به حساب انجام کارهای اداری و استفاده عـلمـی او از کامـپـیوتر نـگذارید و کمـی بیـشتر حواستان را جمع نمایید.

● نتیجه: گرچه علائم گفته  شـده به هیـچ عنـوان دلیـل صد در صد  برای خیانت مردان محسوب نمی شود، دانستن آنها برای جلوگیری از خیانت پیش از وقوع مورد نیاز می باشد. فضای خانواده خود را با عشق و محبت گرمتر و جذاب تر نمایید.

http://www.newmind.mihanblog.com/More-۳۲۳.

منبع:تریبون آزاد