تست خانواده یک ابزار ارزیابی روانشناختی است که برای درک نحوه عملکرد یک خانواده و نحوه تعامل اعضای آن با یکدیگر استفاده می شود. این تست می تواند برای شناسایی مشکلات یا چالش های احتمالی در خانواده و ارائه راهنمایی برای بهبود عملکرد خانواده استفاده شود.

انواع

انواع مختلفی از تست های خانواده وجود دارد که بر جنبه های مختلف زندگی خانوادگی تمرکز می کنند. برخی از تست های خانواده رایج عبارتند از:

 • تست ترسیم خانواده: این تست از فرد می خواهد که اعضای خانواده خود را روی کاغذ بکشد. سپس، یک متخصص از فرد در مورد نقاشی او سوال می کند تا بینش هایی در مورد روابط خانوادگی او به دست آورد.
 • پرسشنامه خانواده: این پرسشنامه ها شامل مجموعه ای از سوالات در مورد روابط خانوادگی است. پاسخ های فرد به این سوالات می تواند توسط یک متخصص مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا بینش هایی در مورد عملکرد خانواده او به دست آورد.
 • آزمون های تعامل خانوادگی: این آزمون ها از افراد می خواهند که در یک موقعیت تعاملی شرکت کنند. نحوه تعامل آنها با یکدیگر توسط یک متخصص مورد مشاهده و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

تست خانواده می تواند یک ابزار ارزشمند برای ارزیابی سلامت خانواده باشد. این تست می تواند به افراد و خانواده ها کمک کند تا مشکلات یا چالش های احتمالی را شناسایی کنند و برای بهبود عملکرد خانواده اقدام کنند.

سوال رایج در مورد تست خانواده

در اینجا چند سوال رایج در مورد آن  آورده شده است:

 • تست خانواده چگونه انجام می شود؟

روش انجام آن به نوع تست بستگی دارد. برخی از تست های خانواده را می توان در یک جلسه انجام داد، در حالی که برخی دیگر ممکن است چندین جلسه طول بکشد.

 • تست خانواده چه اطلاعاتی را ارائه می دهد؟

می تواند اطلاعاتی در مورد موارد زیر ارائه دهد:

 •  روابط بین اعضای خانواده 
 • الگوهای ارتباطی در خانواده 
 • نقش ها و انتظارات در خانواده 
 • میزان حمایت و صمیمیت در خانواده 
 • میزان تنش و تعارض در خانواده
 •  چه کاربردهایی دارد؟

 می تواند برای اهداف زیر استفاده شود:

 1. تشخیص مشکلات یا چالش های احتمالی در خانواده
 2. ارائه راهنمایی برای بهبود عملکرد خانواده
 3. رزیابی تأثیر درمان یا مداخله خانوادگی
 • تست خانواده برای چه کسانی مناسب است؟

برای افراد و خانواده هایی که می خواهند در مورد عملکرد خانواده خود اطلاعات بیشتری کسب کنند، مناسب است. این تست همچنین برای افراد و خانواده هایی که با مشکلات یا چالش های خانوادگی مواجه هستند، مفید است.

اگر علاقه مند به انجام تست خانواده هستید، می توانید با یک متخصص بهداشت روان یا مشاور خانواده مشورت کنید. این متخصصان می توانند به شما کمک کنند تا تست مناسب را انتخاب کنید و نتایج تست را تفسیر کنید.

تست خانواده

تست خانواده

/
طبق تحقیقات انجام شده خانواده ها را می توان به سه دسته تقسیم کرد…