معرفی بهترین روش های دریافت وام و نحوه گرفتن وام کمک هزینه ازدواج برای زوجین جوان از بانک ها و سایر موسسات

اتفاقات برای ما هم است

بیش از ۷۰ درصد کسانی که درخواست وام ازدواج داده بودند وام خود را دریافت کردند

/
به گفته رئیس صندوق مهر امام رضا بیش از 70 درصد از کسانی که درخو…
شبکه رسیدگی به شکایات در خصوص وام ازدواج در همه استانهای کشور راه اندازی شد

شبکه رسیدگی به شکایات در خصوص وام ازدواج در همه استانهای کشور راه اندازی شد

/
   راه اندازی شبکه ای برای رسیدگی به شکایات در خصوص وام ازد…
ازدواج اینترنتی،درست یا نادرست!؟

کمترین زمان جهت پرداخت وام ازدواج

/
وام های ازدواج هرچند بسیار کم بوده و کمکی به جوانان برای فراهم…