يك روز مي بوسمت فوقش خدا منو ميبره جهنم! فوقش مي شم ابليس! اون وقت تو هم به خاطر اينكه يه ابليس تو رو بوسيده جهنمي مي شي! جهنم كه اومدي من اونجا پيدات مي كنم! و دور از چشم خدا هروز مي بوسمت! واي خدا چه بهشتي مي شه جهنم!


_________________________________________________


بوسه یعنی وصل شیرین دو لب
بوسه یعنی عشق ، در اعماق شب
بوسه یعنی مستی از اعماق عشق
بوسه یعنی آتش و گرمای تب

_________________________________________________


شب براي چيدن ستاره هاي قلبت خواهم آمد .بيدار باش من با سبدي پر از بوسه مي آيم و آن را قبل از چيدن روي گونه هايت ميكارم تا بداني اي خوبم دوستت دارم .


_________________________________________________


يک بار براي ديدن دريا قدم به ساحل گذاشتي... اما امواج دريا هزاران بار براي بوسيدن قدمگاهت تا روي ساحل پيش آمدند. دلم برات تنگ ميشه اما هزاران بار بر قدمگاهت بوسه ميزنم.


_________________________________________________


ميدوني... من دوست دارم ....من عاشقتم ....ميميرم برات .....ميبوسمت ......چند تا ميم داره؟


_________________________________________________

يه بوسه تقديم به آنكه دارمش دوست تقديم به آنكه قلبم از اوست اگر مهتاب از تن بركند پوست جدا هرگز نگردد يادم از دوست


_________________________________________________


بوسه بر عکست زنم ترسم که قابش بشکند.قاب عکس توست اما شيشه ي عمرمن است بوسه بر مويت زنم ترسم که تارش بشکند.تارموي توست اما ريشه ي عمر من است


_________________________________________________


ليوان ز لبت بوسه گرفت من ز ليوان
ديدي ز لبت بوسه گرفتن به چه عنوان؟
از بس ز لبت بوسه چون قند گرفتم
از قند لبت من مرض قند گرفتم...

_________________________________________________


اگه دوست داري عميق ترين ، طولاني ترين و محكم ترين بوس دنيا رو تجربه كني بيا پيش خودم تا لباتو بذارم رو لوله جارو برقي

_________________________________________________

ليوان ز لبت بوسه گرفت من ز ليوان ديدي ز لبت بوسه گرفتن به چه عنوان؟


_________________________________________________


اندكي عاشقانه تر زير باران بمان,ابر را بوسيده ام تا بوسه بارانت كنند...................

_________________________________________________

كاش كودك بودم تا بزرگترين شيطنت زندگي ام نقاشي روي ديوار بود، اي كاش كودك بودم تا از ته دل مي خنديدم نه اينكه مجبور باشم همواره تبسمي تلخ بر لب داشته باشم ، اي كاش كودك بودم تا در اوج ناراحتي و درد با يك بوسه همه چيز را فراموش مي كردم

_________________________________________________


بوسه يعني اتصال سيم هاي مثبت و منفي يك جريان برق 66000 ولتي كه اگه زياد طول بكشه فيوز مركزي بدجوري ميزنه بيرون!!

_________________________________________________


بوسه تنها تصادفي است كه پليس راه ندارد. درياي غم تنها دريايي است كه ساحل ندارد. قلب تنها چيزي است كه شكستنش صدا ندارد. عاشقي تنها دردي است كه درمان ندارد.

_________________________________________________


وقتي دل تنها كالائيست كه خدا شكسته ي آن را مي خرد پس چرا من به دست كسي كه دلم را شكست بوسه نزنم؟!

_________________________________________________


پرنده را دوست دارم اما نه تو قفس بوسه را دوست دارم اما نه تو هوس .....اما .........تو رو دوست دارم تا آخرين نفس.

_________________________________________________


1 نگاه = 1 لبخند/ 1 لبخند = 1 ملاقات/ 1 ملاقات = 1 پيشنهاد/ 1 پيشنهاد = 1 بوسه/ 1 بوسه = 1 ازدواج/ 1 ازدواج = 1111111111111 تا مشكل


_________________________________________________


مورچه و يك زرافه باهم ازدواج مي كنند شب عروسي مورچه گم مي شه بعد از يك هفته پيداش مي شه بعد زرافه بهش مي گه اين همه مدت كجا بودي مورچه مي گه :تو راه بودم كه بيام بوست كنم.


_________________________________________________


گر نرخ بوسه را لب جانان به جان كند، حاشا كه مشتري سر مويي زيان كند! (البته بستگي به جانانش داره!)


_________________________________________________


اس ام اسی نداشتم ، چون که دوستت می داشتم ، یه بوس برات گذاشتم


_________________________________________________


بوس
B.O.O.O.O.S
BuuuuuuS
b.O.O.O.O.s
BüüüüüüS
B000000S
bUuUuUuUus
BooooooooS
bo.Oo.Oo.Oo.s
B.......oOo.....S
BoossS
تنوع از ما ,انتخاب از شما


_________________________________________________


بوس...
بوس...
بوس...
...
...
...
...
از رو نریا! همین طور بیا پایین!