يكي در آرزوي ديدن توست/يكي در حسرت بوسيدن توست/ولي من ساده و بي ادعايم/تمام هستيم خنديدن توست..%%%%%%%%%%لبخند تو طلوع و بوسه ي تو غروب منه ممنونم بخاطر اينكه بهترين و شگرف ترين دوست و همدم مني%%%%%%%%%%برو بشين رو پشت بوم روتو بكن به آسمون در جهت وزش باد يه بوس فرستادم برات%%%%%%%%%%شبي پر کن از بوسه ها ساغرم / به نرمي بيا همچو جان در برم
تنم را بسوزان در آغوش خوش / که فردا نيابند خاکسترم . . .%%%%%%%%%%تمام شيريني عسل از بوسه است پاسخ هر بوسه اي يك بوسه است بهترين هديه پس از يك انتظار بشنويد از من فقط يك بوسه است%%%%%%%%%%به قربون موبايل توي دستت/كه بوسه مي زنه انگشت شستت/الهي من بشم صفحه موبايلت/كه تو سيلم كني با چشم مستت%%%%%%%%%%اي بنازم گل لب مرمر دندان تو را / باغ صد رنگ ندارد لب خندان تو را / مي و ميخانه كجا حال نگاه تو كجا؟؟ / كه ندارد بشري حالت چشمان تو را / لب به دندان گزم از حسرت يك بوسه ي گرم / چون به لبخند ببينم لب و دندان تو را%%%%%%%%%%بسي مستي در ان چشم سياه است. مرا صد آفرين در هر نگاه است. تبي از بوسه ي گرم تو دارم. بر اين تب آتش لب ها گواه است%%%%%%%%%%سكوت مقدس عشق را ميستايم بر لبهاي بسته اش بوسه ميزنم شايد مرحمي باشد براي فرياد در گلو مانده ام سكوت ميكنم...... صبر ميكنم.......... و همين است كه مرا هر روز به عشق مجنون تر ميكند%%%%%%%%%%اگه تونستي زير آب يه نفس عميق بكشي يا اگه تونستي يه بوسه به آتيش بزني يا اگه تونستي همه ي ستاره هاي آسمون رو بشماري اون وقت من مي تونم تو رو فراموش كنم ....%%%%%%%%%%عزيزم، بوسم ميدي . بوسم ميدي .بوسم ميدي .بوسم ميدي . خيلي بو سم ميدي، سم پاشي مي كردي؟%%%%%%%%%%اگه نميزاري بوست كنم اگه نميزاري نازت كنم اگه نميزاري بغلت كنم حداقل بزار جيگرتو بخورم كه . . آخه من جيگر گوسفند خيلي دوست دارم%%%%%%%%%%هر كسي بوسه ستاند ز لب يار كسي/بي گمان دست در آغوش نگارش ببرند...%%%%%%%%%%وقت رفتن همه را مي بوسيد/به من از دور نگاهش را داد/يادگاري به همه داد و به من/انتظار سر راهش را داد%%%%%%%%%%سلام ؛ من پستچي هستم با پست سفارشي واستون يه بوس فرستادن اگه ممكنه لپ تون رو جلو بيارين تحويل بگيرين


%%%%%%%%%%گويند غروب جايي است كه آسمان زمين را مي بوسد امشب برايت غروب ميكنم آسمان من كجايي؟


%%%%%%%%%%عشقي كه تو را نثار ره كردم در سينه ي ديگري نخواهي يافت ... زان بوسه كه بر لبانت افشاندم سوزنده تر آذري نخواهي يافت


%%%%%%%%%%مي دوني چرا وقتي ميخواي بري تو رويا چشمهات رو ميبندي؟؟؟؟ وقتي ميخواي گريه كني چشمهات رو ميبندي؟؟؟ وقتي ميخواي خدارو صدا كني چشمهات رو ميبندي؟؟؟ وقتي ميخواي كسي رو ببوسي چشمهات رو ميبندي؟؟؟؟ چون قشنگ ترين لحظات اين دنيا قابل ديدن نيستن


%%%%%%%%%%سه ستاره تقديم تو باد ، يه ستاره پر بوسه كه دلم بي تو نپوسه ، يه ستاره پر اميد واسه هركس كه تو رو ديد ، يه ستاره پر رويا كه قشنگه با تو دنيا .


%%%%%%%%%%و هزار گلپونه بوسه به چشمانت هديه مي دهم. قابل ناز چشمانت را ندارد. ديروز يادگاري هايت همدم من شدند و به حرفهاي نگفته من گوش دادند. و برايم دلسوزي كردند. البته به روش خودشان كه همان سكوت تكراري بود و يادآوري خاطرات با تو بودن


%%%%%%%%%%نيازمند لبت،جان بوسه خواه من است... نگاه كن به نيازي كه در نگاه من است


%%%%%%%%%%درشيريني بوسه غرق بوديم ... كه ناگهان شوري اشك رابر لبانم احساس كردم وفهميدم كه اين بوسه جدايي است.


%%%%%%%%%%من گل پژمرده اي هستم ، چشمهايم چشمه خشك كوير ، تشنه يك بوسه خورشيد ، تشنه يك قطره شبنم


%%%%%%%%%%ديشب باران قرار با پنجره داشت / روبوسي آبدار با پنجره داشت / يكريز به گوش پنجره پچ پچ كرد / چك چك ، چك چك ... چكار با پنجره داشت .


%%%%%%%%%%يه بوسه يه حقه عاشقانه*ست براي وقتي كه كلمات در بيان احساسات عاجز است . مي*بوسمت!


%%%%%%%%%%زوجهای گرامی:
وقتی بوس هست گاز چرا؟!!!!!!! در مصرف گاز صرفه جویی کنیم....


%%%%%%%%%%


انواع بوس:
1-بوس صورت : دوستت دارم
2-بوس پیشانی : آرامش
3-بوس بازو : شوخی کردم
4-بوس لب : عاشق بودن
5-بوس گردن : نیاز داشتن
تو کدومش رو به من میدی؟!؟