یه بوس فرستادم بی زحمت دست به دست کن بذار رو لپتاس ام اس بوسه, اس ام اس بوس دادنبوسه ابتکاریست از طبیعت برای زمانی که احساس در کلام نمی گنجداس ام اس بوسه, اس ام اس بوس دادنانسان به سه بوسه تکمیل میشود ،

بوسه ی مادر که با آن پا به عرصه ی خاکی میگذاری ،

بوسه ی عشق که یک عمر با آن زندگی میکنی ،

بوسه ی خاک که با آن پا به عرصه ی ابدیت میگذاریاس ام اس بوسه, اس ام اس بوس دادنبوسه یعنی لذت دلدادگی ، لذت از شب لذت از دیوانگی ،

بوسه آغازی برای ما شدن ، لحظه ای با دلبری تنها شدن ،

بوسه آتش می زند بر جسم و جان ،

بوسه یعنی عشق من با من بماناس ام اس بوسه, اس ام اس بوس دادنگرچه از دوری این فاصله ها مایوسم ، از همین فاصله دور تورا می بوسماس ام اس بوسه, اس ام اس بوس دادنامید نگاهت ، ایستادن روی شانه هایت ، سر نهادن گونه های زیبایت را ،

بوسه دادن مرا ، خوش تر از این آرزویی استاس ام اس بوسه, اس ام اس بوس دادنبی تو دنیا رنگی ندارد ، خنده با من انسی ندارد

کاش می شد بودی کنارم ، گرچه آهم سودی ندارد ،

بوسه می دادی نغمه ام را ، چون که شعرم نائی ندارداس ام اس بوسه, اس ام اس بوس دادنکاش میشد

بوسه ها را قاب کرد

مثل نامه سوی هم پرتاب کرد

کاش میشد عشق را تقسیم کرد

مثل تک شاخه گلی تقدیم کرد .اس ام اس بوسه, اس ام اس بوس دادنمن مست غم عشقم با خنده خمارم کن ، صیاد اگر هستی با بوسه شکارم کناس ام اس بوسه, اس ام اس بوس دادنتو آن فرشته ای که وقتی در فصل بهار راه می روی ، برگ درختان انتظار پاییز را می کشند تا جای پاهایت را بوسه بزننداس ام اس بوسه, اس ام اس بوس دادنهنوز هم در کوچه های خلوت عاشقی ، در میان سکوت

بوسه هایمان زندگی می کنم

شاید رهگذری مژده ای از رویای ماندگار و عشق جاودانه ام ، به همراه بیاورد .اس ام اس بوسه, اس ام اس بوس دادنعشق یعنی التماس و انتظار

عشق یعنی بوسه ای بر دست یار

عشق یعنی پا و دل دنبال تو

عشق یعنی هرچه دارم مال تو

عشق یعنی خال و ابروی کمان

عشق یعنی یک تیمم یک نماز

عشق یعنی تا ابد با من بماناس ام اس بوسه, اس ام اس بوس دادنچه بسیار نگاه ها در جهان سرگردانند که در چشمی جای گیرند و چه بسیار فریادهایی که بر سنگ خاموش بوسه می زننداس ام اس بوسه, اس ام اس بوس دادنشب برای چیدن ستاره های قلبت خواهم آمد ، با سبدی پر از

بوسه هم خواهم آمد ، و آن را قبل از چیدن روی گونه هایت می کارم تا بدانی تا ابد دوستت داراس ام اس بوسه, اس ام اس بوس دادنعشق را از ماهی بیاموز که چه بی پایان آب را پر از

بوسه های بی پاسخ میکنداس ام اس بوسه, اس ام اس بوس دادنگفتی که می بوسم تو را ، گفتی تمنا می کنم ، گفتی اگر بیند کسی ، گفتم که حاشا می کنم

گفتی اگر از پای خود زنجیر عشقت وا کنم ، گفتم ز تو دیوانه تر دانی که پیدا می کنماس ام اس بوسه, اس ام اس بوس دادنبا تو پر شور و نشاطم ، تو هیاهوی نگاتم ، تو یه آواز قشنگی ، من تو آهنگ صداتم ، مثل خنده رو لباتم ، مثل اشک رو گونه هاتم ، تو رو می بوسم انگار ، شاعر شعر چشاتماس ام اس بوسه, اس ام اس بوس دادناس ام اس اورژانسی : همین الان که داری مسیج می خونی ، خودت رو ماچ کن ، دلتنگت شدم!اس ام اس بوسه, اس ام اس بوس دادنیک ماچ خصوصی به لبم اهدا کن ! ای دولت عشق در لبانت! لطفا. اصل چهل و چهار را اجرا کناس ام اس بوسه, اس ام اس بوس دادنبوسیدن قول ماندن نیست شروع با هم بودنه. درک و هم را فهمیدن و حس به هم رسیدنهاس ام اس بوسه, اس ام اس بوس دادنانواع بوس:

1.بوس صورت : دوست داشتن

2. بوس پيشاني : آرامش

3.بازو* : شوخي كردن

4.لب : عاشق بودن

5. گردن : نياز داشتن

تو كدومشو به من ميدي ؟!اس ام اس بوسه, اس ام اس بوس دادنیکی در آرزوی دیدن توست ، یکی در حسرت بوسیدن توست ، ولی من ساده و بی ادعایم ، تمام هستی ام خندیدن توست