تو دور می شوی و من در همین دور می مانم...پشیمان که شدی بر نگرد,لاشه ی یک دل که دیدن ندارد!* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


حالم را بپرس,با احوالی پرسی هایت گرفتار غمهایم نمیشوی,نترس* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اینایی که تو خونه دلشون میگیره! اینایی که تا دیر وقت بیدارن !همونایی که شبا بیدارن و صبحا حواب!....اینایی که زود جواب زنگ میدن اینا تنهان!!!!!یه کم هوا شونو داشته باشین....


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *فقط گوشه چشمی از نگاه خدا برای خوشبختی همه انسانها کافیست تنها به نگاه او میسپارمت!!!* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


سخت ترین کار زمان بچگی ,نارنگی خوردن زیر میز سر کلاس بود که بوش تا دفتر مدرسه هم میرفت....* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *دلم واسه نسل بعدی میسوزه !.......با یه مشت پدر بزرگ ابرو برداشته چیکار میکند !!!!!


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
سلام و درود خدا برکسانی که به خاطر پاکیشون دوستی آغاز میشود بخاطر صداقتشان دوستی ادامه میابد و بخاطر نجاتشان دوستی پایان ندارد!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


هواپیما داشته سقوط میکرده همه جیغ میزن به جز یارو!!!!ازش میپرسن چرا ساکتی؟میگه:ماله بابام که نیست بذار سقوط کنه....خخخخ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *مورد داشتیم تو خیابون خودشو به سپر ماشین میزنه ازش میپرسن داری چی کار میکنی؟میگه دارم اوغاتم سپری میکنم!!


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *گرفتن دستهایش آرزویم بود...اما از بخت بدم مچش را گرفتم...
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *هیچ وقت نزار یه دیونه بوست کنهـ ,بزار یه بوس دیونت کنهـ