دم از مردونگی نزن

سنگینـــه سرفت می گیره

*******************
h

نشسته ام

کجا؟

کنار همان چاهی که تو برایم کندی

عمق نامردی ات را اندازه می گیرم

*******************


ﯾﻪ ﺳﺮﯾﺎ ﺁﻏﻮﺷﺸﻮﻥ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻐﻞ ﻧﯿﺴﺖ !

ﺗﻮﺍﻟﺖ ﻋﻤﻮﻣﯿﻪ …

*******************

سرد بودنـــــم را بگــــذار به حساب

گرم بودنت با دیگران

*******************

همه درست شبیه هم هستند

فقط بعضی ها بهتر و باورکردنی تر دروغ می گویند

*******************

تنها چیزی که تو زندگیم به صورت تخصصی بهش تسلط دارم

انتخاب آدم های اشتباه برای دوست داشتنه

*******************


بعضی آدما مثل لیوان می مونن

زیادتر از ظرفیت که بهشون بها بدی سر ریز می کنن

اول خودشونو به گند میکشن بعد دور و برشون رو !

*******************


به کر م های اطرافتان پیله نکنید

توهم پروانه شدن می گیرند

*******************


گاهی فکر می کنم

بعضی ها همان بعضی ها بمانند بهتر است

*******************


حالم از کلمه ی عزیزم و عشقم بهم می خوره

من رو همون ببین صدا کن

بی ریایی شرف دارد به ریا کاری

*******************


لطفا اگر قصد ماندن ندارید

از هر گونه بودن هم خودداری کنید

*******************


آنقدر مرا از رفتنت نترسان، قرار نیست همیشه بمانیم

روزی همه رفتنی اند …

ماندن به پای کسی معرفت می خواد نه بهانه

*******************


به جهنـم که نیــــستی

مگـر مغـول ها یک قـرن تمـام حمله نکردنـد ..؟

مگر نگـذشت ..؟

نبـودن تـو هـم مـی گـذرد ..!

*******************


حس خوب داشتن

حال خوب داشتن

روز خوب داشتن

نعمتیست که رفتنت به من هدیه کرد !


بعضیا مرگ مغزی شدن انگار

هر روز قلبشون رو اهدا می کنن به یکی