غضنفر رو میفرستن دنبال نخود سیاه پیداش میکنه!

====================

غضنفر تا وارد خیابون یکطرفه میشه پلیس میگرتش ، پلیسه میگه کجا با این عجله؟
غضنفر میگه هر جای می*خواستم برم دیگه دیر شده ببین همه دیگه دارن برمی گردن!

====================
زن غضنفر : بازم جلو جمع به من گفتی احمق؟
غضنفر : ببخشید عزیزم! نمی*دونستم این راز باید فقط بین من و تو باقی بمونه!!

====================

غضنفر دفتر ازدواج میزنه تبلیغ میکنه : با هر ازدواج دائم یک ازدواج موقت هدیه بگیرید.

====================

دو تا دیوونه رو می*برن جهنم بعد ۶ ماه میان بیرون. بهشون میگن اونجا چه جور بود؟ میگه به سختی آتش رو خاموش کردیم!

====================

به یارو میگن تا حالا لو رفتی؟ میگه نه برنامشو ردیف کن آخر هفته بریم.

===================

یارو میره دکتر میگه شبها خواب می*بینم با خرها فوتبال بازی میکنم.
دکتر میگه این قرصهارو بخور. یارو میگه میشه از فرداشب بخورم؟ دکتر می*پرسه چرا؟ میگه آخه امشب فیناله.

===================

دعای غضنفر : خدایا تا زنده ایم ما را از دنیا نبر!!

===================

به یارو میگن شیعه هستی یا سنی ؟ میگه به حضرت عباس ما عشایریم.

===================

یه دارکوب با یه بلدرچین ازدواج میکنه بچه شون میشه دارچین!

===================

توی دیوونه خونه همه دست میزدن و می*رقصیدن به جز یکی رئیس تیمارستان میگه حتما این خوب شده بفرستیمش خونه . از دیوونه میپرسن :تو چرا دست نمیزنی ؟ میگه آخه من عروسم !