.

کاش غرورم را که در پستوی سادگی ام پنهان بود می یافتی ، اما تو این سادگی را بهانه ای قرار دادی برای درهم شکستن من .

.

فقط برای استفاده انجمن سایت مشاوره ازدواج دات کام

.

ترکم مکن ای عشق ، من بی همزبانم / تنها تویی ای نازنین آرام جانم / اینجا کسی در سینه اش رویا ندارد / دل را سپردن تا ابد معنا ندارد .

.

فقط برای استفاده انجمن سایت مشاوره ازدواج دات کام

.

تمام خنده هایم را نذر کرده ام تا تو همان باشی که صبح یکی از روزهای خدا ، عطر دستهایت ، دلتنگی ام را به باد می سپارد .

.

فقط برای استفاده انجمن سایت مشاوره ازدواج دات کام

.

غزل غزل به یاد تو / قدم قدم به پای تو / ستاره های آسمون / یکی یکی فدای تو .

.

فقط برای استفاده انجمن سایت مشاوره ازدواج دات کام

.

حکایت تو که دنیا را نیازرده ست / دلی گرفته در آیینه های افسرده ست / حکایت منه در مشت روزگار دچار / پرنده ای ست که پیش از رها شدن مرده ست .

.

فقط برای استفاده انجمن سایت مشاوره ازدواج دات کام

.

دیگر نمیدانم که را باید صدا زد / این قلب را تا کی به طوفان بلا زد / من باغبان فصلهای انتظارم / تو خوب میدانی من اینجا بی قرارم .

.

فقط برای استفاده انجمن سایت مشاوره ازدواج دات کام

.

مرنج از من ، که دل را نباشد طالقت رنجت / به دنیایی نمی بخشم صفای قلب یکرنگت .

.

فقط برای استفاده انجمن سایت مشاوره ازدواج دات کام

.

در این زندان تنهایی ، به هر سو هرکجا هستم / از این بابت دلم شاد است که گاهی میکنی یادم .

.

فقط برای استفاده انجمن سایت مشاوره ازدواج دات کام

.

چندیست که بیمار وفایت شده ام / در بستر غم چشم به راهت شده ام / این را تو بدان اگر بمیرم روزی / مسئول تویی که من فدایت شده ام .
کاش فاصله ها اجازه می دادند وقتی قلبها به یاد هم می تپند ، در کنار هم باشند .

.

فقط برای استفاده انجمن سایت مشاوره ازدواج دات کام

.

هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق / هم دعا کن گره ی تازه نیفزاید عشق / شمع روشن شد و پروانه در آتش گل کرد / شمع حق داشت ، به پروانه نمی آید عشق .

.

فقط برای استفاده انجمن سایت مشاوره ازدواج دات کام

.

میدونی چندتا دوستت دارم ؟ یه دونه ولی مردونه !

.

فقط برای استفاده انجمن سایت مشاوره ازدواج دات کام

.

دوست مزرعه ی سرسبزی است که با امید و عشق در آن بذر می افشانی و با سپاس آن را درو میکنی .

.

فقط برای استفاده انجمن سایت مشاوره ازدواج دات کام

.

وقتی از دوری تو تموم میشه تحملم / توی دلم داد میزنم خیلی دوست دارم گلم .

.

فقط برای استفاده انجمن سایت مشاوره ازدواج دات کام

.

دنیا نباشد ! فقط کوچه ای باشد و باران و دوستی که زلال تر از باران است .

.

فقط برای استفاده انجمن سایت مشاوره ازدواج دات کام

.

دیشب از دلتنگیت بغضی گلویم را شکست / گریه ای شد بر فراز آرزوهایم نشست / من نگاهت را کشیدم روی تاریخ غزل / تا بماند یادی از روزی که بر قلبم نشست .

.

فقط برای استفاده انجمن سایت مشاوره ازدواج دات کام

.

خاطرات چوب های خیسی هستند که با آتش زندگی نه می سوزند و نه خاکستر می شوند !

.

فقط برای استفاده انجمن سایت مشاوره ازدواج دات کام

.

تو و بهار برایم دو فصل مشترکید ، ز ره رسیدنتان رفتن زمستان است .

.

فقط برای استفاده انجمن سایت مشاوره ازدواج دات کام

.

به کلبه ی کوچک قلبم دعوتت می کنم تا بدانی در اجاق سرد دل چیزی جز یاد تو نمی سوزد .


.

فقط برای استفاده انجمن سایت مشاوره ازدواج دات کام