اگر نسیمی شانه هایت را نوازش کرد
بدان آن هوای دل من است که به یادت می وزد

############

حالا اشک ها هم شبیه تو شده اند
گریه که می کنم نمی آیند

بغض یعنی نرو
بفهم !
############


گاهی میان وسعت دستان خالیم حس می کنم
تمام دار و ندارم نگاه توست !

############

من آنقدر خواستمت که نخواستنت را ندیدم
تو آنقدر نخواستی که هیچ چیز از من ندیدی

############


دوستت دارم
بیشتر از دیروز
و کمتر از فردا

############


چقدر جای تو خالی ست
جای خالی ات را با هیچ چیز نمی توان پر کرد
حتی با گزینه مناسب

############


تا صبح گریه می کنم و غنچه می دهند
گل های ریز صورتی روی بالشم

############


از مردم این شهر دلگیرم
هیچ کدامشان شکل تو نیستند