اپلیکیشن آسانسورچی
اپلیکیشن آسانسور چی موقعیت محور می باشد به این معنی که کاربران محل دقیق خود

را با استفاده از نقشه موجود در اپلیکیشن انتخاب می کنند تا سرویس کاران با تجربه و متخصص

در سریع ترین زمان ممکن به محل اعزام شوند . از دیگر مزایای استفاده از این اپلیکیشن می توان

به قابلیت کیف پول این اپلیکیشن اشاره کرد که کاربران می توانند مدیریت مالی را برای تعمیر آسانسور

آپارتمان خود به راحتی داشته باشند و پرداخت های خود را مدیریت نمایند. تمام سوابق سفارش های

کاربران در اپلیکیشن ذخیره می گردد تا با استفاده از این سوابق ، در دوره های بعدی عیب یابی

با سهولت بیشتری انجام شود.این اپلیکیشن دارای دو نسخه می باشد ، اپلیکیشن کاربر و اپلیکیشن

سرویس کار . در ادامه نحوه عملکرد اپلیکیشن کاربر آسانسورچی را توضیح می دهیم.