سلام يه پسر 6 ماهه دارم كه روي بدنش دانه هاي قرمزي ديدم خيلي كوچيكن ولي قرمز هستند چي ميتونه باشه؟