عوامل متعددی در بالا رفتن سن ازدواج نقش دارند، این عوامل می تواند ریشه در مسائل روانی و اجتماعی داشته باشد. باید در نظر داشت که شرایط زندگی نسبت به گذشته تغییر کرده است، و سال به سال این شرایط سخت تر و پیچیده تر می شود. دلیل دیگری که در میان اکثر جوانان باعث ترس آنها از ازدواج شده است، شرایط اقتصادی است. در برخی دیگر نیز فرار از مسئولیت پذیری دیده می شود، چرا که با ازدواج مسئولیت شریک زندگی تان را نیز باید بر عهده بگیرید، که همین امر سبب می گردد خیلی از جوانان برای ازدواج آمادگی لازم را نداشته باشند. اما به طور کلی میتوان عواملی که در فرار از ازدواج نقش دارند را اینطور طبقه بندی کرد:
تغییر الگوهای رفتاری خانواده ها: با تغییر الگوی رفتاری خانواده در زمینه ی مسکن، پوشاک، و... مفهوم زندگی به کلی دگرگون شده است. این روزها مسئله ی رفاه به عنوان مسئله ای مهم در بین خانواده ها مورد توجه قرار می گیرد. رسیدن به یک زندگی مرفه نیازمند شرایط و امکانات مناسبی است که این شرایط نیز برای همگان فراهم نیست. طبق آمارهای بدست آمده و نظرسنجی هایی که بین دانشجویان انجام شده، اصلی ترین عاملی که مانع از ازدواج جوانان می شود مسئله ی مالی است که متاسفانه تعداد زیادی به این دلیل از ازدواج می گریزند. مسئله ی مهم دیگر نیز جایگاه مهریه در بین خانواده ی دختر است که متاسفانه خیلی از افراد تعدای غیرمعقول و غیر منطقی را پیشنهاد می کنند که همین امر سبب می شود خیلی از پسران با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی سخت و دشوار این روزها زیر بار ازدواج نروند. بنابراین شغل و شرایط مالی به امر مهمی در میان پسران تبدیل شده است.
اهمیت ادامه تحصیل در بین جوانان: امروزه اخذ مدارک تحصیلی در درجات بالا در بین جوانان رواج پیدا کرده است، به ویژه تاثیری که میزان تحصیلات در جایگاه اجتماعی زنان ایجاد کرده، سبب گردیده که سن ازدواج در میان دختران افزایش پیدا کند. خیلی از جوانان ترجیح می دهند در طی دوران تحصیلی خود به ازدواج فکر نکنند از طرف دیگر خانواده ها نیز به دلیل افزایش مسئولیت فرزندانشان بعد از ازدواج، در مورد ازدواج آنها در طول دوران تحصیلی اقدام نمی کنند.
ترس از ازدواج: بسیاری از جوانان به دلایل مختلفی از ازدواج فرار می کنند. ترس از ازدواج مفهوم جدیدی است که اخیرا در میان بسیاری از افراد به چشم می خورد. ترس از موفقیت ازدواج، ترس از انتخاب نادرست شریک زندگی، ترس از عدم پیشرفت در زندگی، ترس از شرایط سخت زندگی، و... از جمله عواملی هستند که ذهن افراد را درگیر و باعث تاخیر در امر ازدواج می شوند.
حساسیت در انتخاب همسر: این مورد در بین دختران و پسران به قدری رواج پیدا کرده است، که در نهایت خیلی از جوانان از ازدواج صرف نظر می کنند. در نظر گرفتن ویژگی ها و خصوصیات ایده ال در مورد همسر آینده و داشتن توقعاتی بیش از اندازه سبب افزایش سن ازدواج شده است. به خرج دادن وسواس در انتخاب همسر نه تنها باعث انتخابی بهتر نمی شود بلکه باعث هدر رفتن عمر جوانان می شود.
داشتن روابط آزاد و امکان ارضای جنسی در بیرون از خانواده: راحتی برقراری ارتباط با جنس مخالف و فراهم بودن شرایط روابط جنسی به طور مشروع و نامشروع، سبب شده است که خیلی از جوانان از ازدواج دوری کنند. با در نظر گرفتن یکی از دلایل اولیه و اصلی برای ازدواج که نیاز جنسی می باشد، وقتی این نیاز بدون برعهده گرفتن مسئولیت و زیر بار ازدواج رفتن به راحتی برطرف می شود، خیلی از جوانان از ازدواج فاصله گرفته و روابطی زودگذر را ترجیح می دهند.
تفکر اشتباه درباره محدودیت ازدواج: خیلی از افراد بر این باورند که ازدواج برای آنها محدودیت ایجاد می کند، در حالیکه اگر حقیقت ازدواج را به خوبی درک کنند در می یابند که ازدواج هیچ گونه محدودیتی برای آنها به بار نمی آورد. خیلی از افراد به دنبال آزادی در زندگی به شیوه ی غربی هستند به همین دلیل از حاضر به ازدواج نمی شوند.
با در نظر گرفتن موارد ذکر شده، می توان این نکته را یادآور شد که ازدواج اگر در زمان مناسب و بدون هیچ گونه سخت گیری و وسواس صورت گیرد برای شما شرایط مناسب روحی و روانی را فراهم می کند که با هیچ یک از اتفاقات مهم زندگی قابل مقایسه نیست. اگر ازدواج را بهتر درک کنید و شناخت درستی از آن داشته باشید راحت تر می توانید آن را بپذیرید.