من نظرم اینه که خیلی صریح در این مورد با پدرتون صحبت کنید تا بدونید اون همسایه چی در این مورد گفته ؟

چون شما و پدرتون در یک حالت بینابینی قرار دارید .... نه شما میدونید که چی در مورد طرفتون به پدر گفته شده ....!

و نه ! پدرتون میدونه که شما به این خواستگار وابستگی پیدا کردید ...!

پس بهتره در این وسط کسی رو واسطه قرار بدید ... در هر خوانواده ای هم افرادی هستن که بشه در این موارد ازشون کمک گرفت ...

چون باید بهرحال پدرتون یه جوری از این مورد با خبر بشه ... که دختر دلبندش دل در گرو خواستگار محترم داره ...

دیگه اونوقت هر اتفاقی بیفته لااقل میدونید تکلیفتون چیه ....