با عرض سلام.من حدود دوماهه عقد کردم.حس ناراحتی من از زمانی شروع شد که برای جشن عقدم بیشتر فامیلامون نیومدن هر کدوم به بهونه ای.جلوی شوهرم خجالت کشیدم البته ایشون منطقی هستن.اما بعدشم حتی نیومدن به دیدنم یا اینکه دعوتمون کنن.حتی برادر بزرگترم با اینکه توی ظاهر با ما خوبه اما زیاد با ما نمیجوشه.از این طرف پدرم بدون اینکه به من بگه از همسرن پول قرض کرده من از طرف خواهرم متوجه این موضوع شدم.احساس تنهایی میکنم احساس میکنم هیچ کس رو ندارم