سلام خسته نباشید پسری هستم 23 ساله از لحاظ شرایط مالی خداروشکر مستقل هستم و شرایط ازدواج را دارم.بنده از دختر خانومی خوشم آمده وایشان را درجریان این علاقه گذاشتم و علاقه نسبت به همدیگر دوطرفه هست و قصد اقدام به خواستگاری دارم اما در اوایل رابطه به من گفتن که دورگه هستن و پدرشون تابعه افغان هستن ولی یزرگ شده ایرانن و مادرشون ایرانی هستش برای من مهم نیست و مهم عفت و فرهنگ و حیا دختر هستش.خانواده دختر خانوم هم از لحاظ مالی و فرهنگ و اداب معاشرت و غیره تقریبا مانند خانواده ما هستن ولی بخاظر فرهنگ بدی که جا افتاده خیلی رو این موضوع مردم واکنش نشون میدن و میدانم به احتمال خیلی قوی خانوادم بااین امر مخالفت خواهند کرد اما نمیدانم چگونه درجریان بزارم که مشکلی نداشته باشن و موافقت کنن باانتخابم.واینکه دخترخانوم الان دارای پاسپورت افغانستان هستش و به محض ازدواج با یک ایرانی پاسپورت افغانستانش باطل میشود و شناسنامه ایرانی دریافت میکند.باتوجه به این امر قادر به تصمیم گیری درست نیستم و نیاز به راهنمایی دارم.