سلام دختری 25 ساله هستم فوق لیسانس. خواستگاری با شرایط مالی و تحصیلی خوب دارم (آپارتمان و ماشین داره و فوق لیسانس) اما اصلا به دلم ننشستن و خوشم نیومد از طرفی یکم هم لکنت زبان داشتن.الان پدر و مادرم اصرار میکنن که به خاطر شرایطش حتما جواب مثبت بدم. خودمم ادم خیلی عاطفی هستم و تو ذهنم همیشه این بوده که با کسی که دوستش خواهم داشت ازدواج کنم. راهنماییم کنین