با سلام
با دختری آشنا شده ام که از همه ی جنبه ها با هم کفویت داریم به طور مثال خانواده های دو طرف از لحاظ اقتصادی ، مذهبی، فرهنگی ، اعتقادی ، سیاسی و ... با هم کفویت دارند .
دختر هم از لحاظ سنی و زیبایی مقبول بنده است .
فقط یک مشکل!
من از لحاظ اجتماعی کمی مشکل کمرویی داشته و از کمبود اعتماد به نفس رنج می برم . اما این دختر و خانواده ی این دختر بهتر بگم کل این قوم دارای اعتماد به نفسی در حد لالیگا هستند . در هر موردی از خودشان تعریف می کنند در حالیکه افرادی عادی هستند و واقعا از بقیه متمایز نیستند . در عین حال من با این گونه افراد که پرمدعا هستند راحت نیستم و دوست ندارم با این گونه افراد خیلی رابطه داشته باشم .
حال از شما خواهشمندم بنده را در این زمینه راهنمایی بفرمایید که ایا این مشکل با وجود آن همه کفویت هایی که ذکر کردم می تواند مشکل ساز شود یا اینکه به مرور می توان به این تفاوت رفتاری عادت کرد یا اینکه تغییر داد.
ممنون