من 2 ساله جدا شدم.حالا با اقايي اشنا شدم كه زن و 2 بچه داره.و مدعي هست كه خانو مش مريضي وسواس داره.طوري كه در روابط زناشويي مشكل داره.و خانومش ازش خواسته ازدواج كنه.و ايشون رضايت داره شوهرش ازدواج كنه.و اين اقا ميگه منو خوشبخت ميكنه.حالا نميدونم چه كنم؟لطفا راهنماييم كنيد