نوشته‌ها

در اوج سکوت،آرام فرياد بزن

در اوج سکوت،آرام فریاد بزن

در اوج سکوت،آرام فرياد بزن همیشه از صدای ناگهانی و بلند وحش…