اختلاف سنی زیاد اختلاف سنی ککم و اختلاف سنی مناسب برای ازدوااج و تاثیر آن در بهبود روابط زن و شوهر

نوشته‌ها

مردانی که به دنبال همسری بسیار کوچکتر از خود هستند بخوانند

ازدواج سن کم چه عواقبی دارد؟ معایب و مزایا

/
بسیاری از والدین بر این باورند که اختلاف سنی برای دختران و پسران به منظور ازدواج الزامی است. این بحث