طبق قانون مدنی، سن قانونی ازدواج برای پسران 18 سال و برای دختران 13 سال است. بنابراین، ازدواج یک مرد 18 ساله با زنی 20 ساله، قانونی است. البته، در برخی موارد، ممکن است مقامات محلی با ازدواج با اختلاف سنی زیاد مخالفت کنند.

تمایل به ازدواج با دختران بزرگتر

تمایل به ازدواج با دختر بزرگتر، طبیعی است. دلایل مختلفی برای این تمایل وجود دارد، از جمله:

  • تجربه بیشتر: زنان بزرگتر از نظر ذهنی و عاطفی از مردان جوانتر تجربه بیشتری دارند. این تجربه می تواند به آنها کمک کند تا در روابط موفق تر باشند.
  • استقلال مالی: زنان بزرگتر از نظر مالی مستقل تر از زنان جوانتر هستند. این استقلال می تواند به آنها کمک کند تا در زندگی مشترک نقش برابرتری داشته باشند.
  • اعتماد به نفس: زنان بزرگتر از نظر اعتماد به نفس از زنان جوانتر برخوردارند. این اعتماد به نفس می تواند به آنها کمک کند تا در زندگی مشترک موفق تر باشند.

ازدواج با دختر خیلی بزرگتر

البته، ازدواج با اختلاف سنی زیاد ممکن است چالش هایی نیز داشته باشد. از جمله این چالش ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تفاوت در سطح بلوغ: زنان بزرگتر از نظر جسمی و روحی زودتر از مردان بالغ می شوند. این تفاوت می تواند منجر به اختلاف نظر و درگیری در زندگی مشترک شود.
  • اختلاف در اهداف و ارزش ها: زنان بزرگتر ممکن است اهداف و ارزش های متفاوتی با مردان جوانتر داشته باشند. این اختلاف می تواند منجر به مشکلاتی در زندگی مشترک شود.

در نهایت، ازدواج با دختر بزرگتر در حالی که  می تواند موفق باشد، چالش برانگیز است و حتما باید از مشاوره ازدواج مرکز کمک بخواهید.

نوشته‌ها

ازدواج با دختر بزرگتر ✔️ از نظر روانشناسی

ازدواج با دختر بزرگتر در گذشته از سن خود برای مردان امری غیر…
ازدواج با زنان مطلقه

ازدواج با زنان مطلقه ✔️ تضمین یک زندگی موفق

ازدواج با زنان مطلقه در ایران از نظر شرعی و قانونی منع خاصی ندارد…
ازدواج با دختری که 10 سال بزرگترمشاوره ازدواج
ازدواج با دختر چند ماه بزرگتر

ازدواج با دختر چند ماه بزرگتر

ازدواج با دختر چند ماه بزرگتربه صورت کلی اشخاصی که به ازد…
ازدواج با زن مطلقه بزرگتر

ازدواج با زن مطلقه بزرگتر

 ازدواج با زن مطلقه بزرگتردر دنیای امروز نسبت به زمان گذشته ازد…
ازدواج با دختر بزرگتر از خود

ازدواج با دختر بزرگتر از خود

ازدواج با دختر بزرگتر از خود: آمارهای ازدواج در طی سال های اخیر این …