نوشته‌ها

در اوج سکوت،آرام فرياد بزن

در اوج سکوت،آرام فریاد بزن

در اوج سکوت،آرام فرياد بزن   همیشه از صدای ناگهانی و بلند وحش…