نوشته‌ها

ازدواج برای فرار از حس تنهایی

ازدواج فقط به خاطر فرار از تنهایی ممنوع!

/
اهداف ازدواج مشخص شده و دلایل این امر الهی واضح است درست است…