نوشته‌ها

تست خشمگین شدن

تست خشمگین شدن

/
تست خشمگین شدن:انسانها هیچ وقت خشمگین به دنیا نمی آیند. ولی هنگامی که ناراحتی و همین طور دلتنگی روی هم انباشته ‌شود. این ناراحتی ها را ایجاد می کند. دشمنی و همینطور خشونت ارتباط مستقیم با نبود حال خوش دارد.
عشق باید دو طرفه باشد

عشق باید دو طرفه باشد

/
عشق باید دو طرفه باشد:هر شخصی در زندگی خود حداقل یک بار به عاشقی خوا…
تست مقاومت برای روان درمانی

تست مقاومت برای روان درمانی

/
تست مقاومت برای روان درمانی:در آمریکا  سالیانه ۳۰ میلیون نفر با تألمات…
تست میزان کمرو بودن

تست میزان کمرو بودن

/
تست میزان کمرو بودن:در بین تمام موجودات انسان از  همه کمرو تر می باشند.…
تست عشق

تست عشق

/
  عشق احساسی است که در زندگی هر فرد خواه و ناخواه تجربه شده و …