نوشته‌ها

بیان قصد ازدواج پسران به والدین

قبول کردن و یا رد کردن یک خواستگار

/
دختران دم بخت خواستگاران بسیاری را دارند و هرکدام از این خواستگ…
خانواده ها میتوانند عامل بروز ناهنجاری ها باشند

خانواده ها میتوانند عامل بروز ناهنجاری ها باشند

/
با توجه به تمدن قدیمی ایران و بافت سنتی که در بعضی از شهر های…