نوشته‌ها

عدم قضاوت نقاط ضعف نوجوان

عدم قضاوت نقاط ضعف نوجوان

/
 در دختران نوجوان تغییر حالات خلق و خو بیشتر است والدین می تو…
روانشناسی نوجوان

روانشناسی نوجوان

/
روانشناسی نوجوان:اگر فرزند نوجوان دارید باید در نظر بگیرید که …
زندگي با يك نوجوان

زندگی با یک نوجوان

زندگي با يك نوجوانگاهي اوقات روزها آنقدر با سرعت سپري مي‌شوند ك…