نوشته‌ها

زودانزالی

زودانزالی

زودانزالی به انزال غیرقابل مدیریت گفته می‌شود که پیش از نزدیکی…