نوشته‌ها

من دوست دارم بمیرم

من دوست دارم بمیرم

من دوست دارم بمیرم من دوست دارم بمیرم:افسردگی یک بیماری روانی به حساب می‌آید که مو…