نوشته‌ها

عدم قضاوت نقاط ضعف نوجوان

عدم قضاوت نقاط ضعف نوجوان

/
 در دختران نوجوان تغییر حالات خلق و خو بیشتر است والدین می تو…
نرمش در مقابل عاشق شدن فرزندمان

نرمش در مقابل عاشق شدن فرزندمان

/
باز هم تقابل ازدواج سنتی و ازدواج مدرن و باز هم مشکلاتی که ب…