نوشته‌ها

گفتن دوستت دارم ترس ندارد

تکریم و قدردانی از زن

/
روی صحبتمان با مردان است.گاهی پیش می آید که خسته و عصبانی از…