نوشته‌ها

عشق یک طرفه - عکس عاشقانه

عشق باید یک خیابان دو طرفه باشد

/
کسی که فردی را عاشقانه دوست دارد لزومی ندارد که آن فرد هم او را دوست داشته باشد و این امر به همین دلیل باعث به وجود آمدن این داستان شده که جستجو برای یافتن فردی که همتیپ ما بوده و در همه موارد با ما اشتراک داشته باشد و در واقع ما را هم دوست داشته باشد ادامه دارد.
روانشناسی عشق
روانشناسی عشق دختر به پسر
عشق و روانشناسی ازدواج
بالاخره باید ازدواج کرد!

بالاخره باید ازدواج کرد!

/
زندگی سختی و مشکلات خاص خود را دارد و همواره در آن اتفاقات غیر …