نوشته‌ها

لجاجت, لجبازی

لجبازی و لجاجت بین همسران

  مفهوم لجاجت واژه ی لجاجت به مفهوم تکرار عمل و استمرار آن در …