نوشته‌ها

حسادت به کار همسر

حسادت به کار همسر

 دختران و پسرانی که ازدواج کرده اند باید به این نکته توجه کنند ک…
گفتن دوستت دارم ترس ندارد

تکریم و قدردانی از زن

روی صحبتمان با مردان است.گاهی پیش می آید که خسته و عصبانی از…