نوشته‌ها

والدین پیر و بداخلاق در هر صورت والدینمان هستند

والدین پیر و بداخلاق در هر صورت والدینمان هستند

/
در فرهنگ ما ایرانسان تاکید زیادی بر احترام به والدین شده است و د…