نوشته‌ها

بیش فعالی و کم توجهی، دو بیماری نهان در فرزندانمان

بیش فعالی و کم توجهی، دو بیماری نهان در فرزندانمان

/
بسیاری از کودکان مبتلا به کم توجهی و یا بیش فعالی هستند. تشخیص…