روانشناسان زیادی هستند که در تماس مستقیم با خانواده ها کار می کنند:بالینی، حقوقی، زوج درمانگر و … برخی از کارهای آنها ممکن است فقط بر مشاوره متمرکز شود و در برخی موارد نیاز به مداخله درمانی ضروری است.

خانواده

یک فضای قراردادی میان زوجین بوده که برپایه کار تیمی، تعامل تعهد و صمیمیت شکل گرفته است. پدر و مادر اعضای اصلی و فرزندان اعضای فرعی آن هستند.

مشکلات خانواده

آموزش فرزندان یا تربیت پدران و مادران

روانشناس مسئول آموزش راهبردهای فرزندپروری بهوالدین خواهد بود که محیطی امن، حمایت کننده و محترمانه را به کودک ارائه می دهد.

همچنین به آنها کمک می کند تانظم و انضباط، ارزش ها و عادات سالم رابرای رفاه همه اعضای خانواده ایجاد کنند.

بحران زوج

زوج‌ها تکامل می‌یابند و دوره‌هایی از تغییر را پشت سر می‌گذارند که گاهی منجر به ایجاد درگیری‌ها و بحث‌های مداوم می‌شود. تولد فرزند، بیکاری یا بازنشستگی معمولاً رویدادهایی هستند که زندگی زناشویی و خانوادگی را بی ثبات می کنند.

درمانگر اعضا را درگفتگوی باز، محترمانه و قاطعانهو حل تعارض آموزش خواهد داد. همچنین به زوجین دستور می دهد که در سطح شناختی و رفتاری تغییراتی ایجاد کنند تا روابط عاطفی را دوباره برقرار کنند.

جدایی و طلاق

در بسیاری از موارد دیگر، زمانی که زوج تصمیم به شکستن تعهد خود گرفته اند، روانشناسنقش میانجی را بازی می کند.

در این زمینه روانشناس باید اعضا را در زمینه حقوقی راهنمایی کند، به آنها در حفظارتباط خوبدر طول فرآیند و غلبه بر دوئل جدایی کمک کند.

مشکلات رفتاری در دوران کودکی

نافرمانی،پرخاشگری، ترس های دوران کودکی،اختلالات رشد… اینها شایع ترین مواردی هستند که به مشاوره مراجعه می کنند. روانشناس مسئول انجام یکارزیابی عمیقاز مشخصات کودک، تجزیه و تحلیل پویایی های درون خانواده وطراحی یک برنامه مداخله ای استکه همه اعضا در آن شرکت خواهند کرد.

حل تعارض والدین و نوجوانان

نوجوانی شامل یکسری تغییراتدر فرد است: جسمی، روانی و اجتماعی.این تغییرات بر روابط با والدینتأثیر می‌گذارد و در برخی موارد دلالت بر بی‌ثباتی در خانواده دارد: تغییر در قوانین،تنظیم مجدد اختیاراتیا ایجاد آزادی‌ها و مسئولیت‌های جدید برای نوجوان.

مداخله روانشناس بر ارائهکانال های ارتباطی مثبت،تکنیک های حل تعارض و استفاده از برنامه های حمایتی والدین متمرکز خواهد بود. فرزندپروری مثبت مفهومی است که توسط سازمان های رسمی به منظور ارتقای روابط والدین و فرزند مبتنی بر محبت، مسئولیت پذیری و اطاعت از طریقراهبردهای آموزشی روانی ترویج می شود.

خانواده های ترکیبی

آنها کسانی هستند که در آنها یکی از بزرگسالان (یا هر دو) از یک رابطه قبلی فرزندان دارند. متداول ترین تعارضات در این نوع خانواده،طردشریک والدین توسط یکی از فرزندان یا مشکلات تطبیق باقوانین جدیدوضع شده در خانواده است.

خشونت جنسیتی

متخصص می تواند مستقیماً با قربانیان پرخاشگری کار کند که درمان آنها شامل فرزندانشان نیز می شود. در مواقع دیگر، می توانید دوره های خشونت را در طول زوج درمانی تشخیص دهید. در هر دو حالت، بایدپروتکلیکه باید دنبال کنید و برنامه های مداخله را بدانید.

اعتیاد به فناوری های جدید

به دلیل استفاده بیش از حد فرزندانشان از بازی های ویدئویی، تلفن همراه و شبکه های اجتماعی، مراجعه والدین به مشاوره به طور فزاینده ای رایج است. همانطور که در مورد مصرف مواد اتفاق می افتد،عادت بیش از حد و کنترل نشده ICT– چه در بین بزرگسالان و چه در نوجوانان – به اعتیاد تبدیل می شود. و مانند هر اعتیاد دیگری، اینرفتار اجباری و کنترل نشدهتمام زمینه های زندگی فرد مبتلا را بدتر می کند.

در مورد کودکان، رایج‌ترین شاخص – و منبع اولین درگیری‌های خانوادگی – معمولاً عملکرد ضعیف در درس خواندن آنها است.

در مورد کودکان، رایج‌ترین شاخص (منبع اولین درگیری‌های خانوادگی) معمولاً عملکرد ضعیف در مطالعات آنها است.

با این حال، ناکامی در مدرسه با علائم دیگری همراه است:

  1. کودک مسئولیت های خود را در خانه رها می کند،
  2. نافرمانی می کند یا وقتی بدون استفاده از موبایل یا کامپیوتر تنبیه می شود،
  3. دچارطغیان خشم و عصبانیت می شود،
  4. در زندگی خانوادگی خود منزوی می شود.
  5. و حتیدوستانش را رها می کند.

بیماری های مزمن یا لاعلاج هستند

مراقبت مداوم از بیمار، کارکردهای سیستم خانواده را تغییر می‌دهد: نقش‌های خانوادگی تغییر می‌کند و ارتباطات محدودتر می‌شود، به‌ویژه در مورد وضعیت بیمار.هنگامی که بیمار از یک بیماری لاعلاج رنج می برد، علاوه بر این، پدیده ای به نام “پیمان سکوت”مکرر است : اعضای خانواده جدی بودن بیماری را از فرد مبتلا پنهان می کنند.

احساس هوشیاری مداوم از ترس از دست دادن ناگهانی فقط روند سوگواری بعدی بستگان بیمار را پیچیده می کند.

ترس از دست دادن یا سوگواری

احساس هوشیاری مداوم به دلیل ترس از از دست دادن ناگهانی یا انکار بیماری، تنها روند سوگواری بعدی بستگان بیمار را پیچیده می کند و آنها را در معرض خطر افسردگی قرار می دهد.

از این نظر، روانشناس بر رویفرآیند پذیرشو سازگاری خانواده با بیماری تمرکز خواهد کرد. توجه او نه تنها به خود بیمار، بلکه به هسته خانواده او به عنوان یک کل معطوف خواهد شد.

علاوه بر این، بخشی از مداخله او بر علائم معمول مراقب تمرکز خواهد داشت: مشکلات استرس، خستگی جسمانی، اختلالات خواب...

مداخلهروانشناس

مداخلهروانشناس با خانوادهبر موارد زیر متمرکز است:

  1. اطلاع رسانیبه بیمار و اعضای خانواده در مورد بیماری، علائم، درمان…
  2. از رعایت درمان پزشکیاطمینان حاصل کنید .
  3. ارزیابی خانوادهاز طریق مصاحبه، گزارش خود و پرسشنامه یا مقیاس های خاص.
  4. مهارت‌های ارتباطی و پشتیبانی، دستورالعمل‌هایی برای تغییر رفتارها، روال‌ها و مسئولیت‌ها، تکنیک‌های حل تعارض و مدیریت احساسات را به واحد خانواده ارائه دهید.

دسته بندی مطالب ازدواج

مقالات برتر خانواده

درباره سایت مشاوره ازدواج

این سایت با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در زمینه راهنمایی و مشاوره خانواده فعالیت دارد. ما می توانیم در زمینه آشنایی اصولی و منطقی در راه شناخت همسر مناسب به شما کمک کنیم.

شماره تماس مراکز:

۰۲۱۲۲۳۵۴۲۸۲

۰۲۱۸۸۴۲۲۴۹۵

۰۲۱۲۲۲۴۷۱۰۰